O firmie
Promocje
Rekrutacja
Aktualności
Dla maturzysty
Dla nauczyciela
Projekt unijny
Partnerzy
Galeria
FAQ
Kontakt


Zmiana nazwy ulicy06.03.2018
Informujemy, że na skutek wejścia w życie ustawy dekomunizacyjnej nazwa ulicy Bolesława Rumińskiego uległa zmianie i obecnie brzmi: Krzysztofa Gotowskiego.   Więcej..
Musisz uaktualnić Flash Playera


Informacje podstawowe

1. Dla kogo są Licea Dla Dorosłych Albert?
2. Ile wynosi czesne i jak mogę je zapłacić?
3. Czy są jakieś dodatkowe opłaty np. za egzaminy lub poprawki?
4. Czy otrzymam zaświadczenie do ZUS i WKU?
5. Kiedy mogę otrzymać zaświadczenie do ZUS i WKU?
6. Czy w L.O. Albert są zniżki lub promocje?
7. Czy będę miał czas na szkołę jeśli pracuję?
8. Ile czasu trwa nauka?
9. Co może mi dać nauka w L.O. Albert?
10. Co to znaczy, że szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej?
11. Co muszę zrobić aby zapisać się do Liceum Ogólnokształcącego Albert?
12. Co mam zrobić, jeśli już chodziłem do liceum ale nie udało mi się go skończyć?

Informacje o maturze

13. Czy muszę zdawać maturę?
14. Co muszę zrobić aby przystąpić do matury?
15. Czy mogę zdawać maturę w miejscowości w której chodziłem do L.O. Albert?
16. Czy mogę poprawiać maturę?
17. Co zrobić, jeśli nie zdałem matury?

1. Dla kogo są Licea Dla Dorosłych Albert?
Jeśli chcesz mieć średnie wykształcenie i zdać maturę Albert jest właśnie dla Ciebie. Licea Ogólnokształcące Albert są dla wszystkich, którzy ukończyli 16 lat i nie mają średniego wykształcenia lub mają średnie wykształcenie ale nie zdali matury. Może u nas się uczyć każdy, kto chce piąć się w górę tak, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym!  Uzyskanie średniego wykształcenia i zdanie matury to czasami jedyna szansa na utrzymanie się w swojej pracy ale równie często zdarza się, że nasi absolwenci otrzymują ciekawszą, lepiej płatną pracę lub awans z podwyżką. Wielu z nich decyduje się na dalszą naukę, np. na studiach. Albert to nie sama nauka. W naszych szkołach poznasz przyjaciół z którymi będziesz mógł spędzać swój czas nie tylko na nauce!  Albert to także sympatyczni nauczyciele rozumiejący Twoje potrzeby i możliwości, którzy wiedzą, że masz wiele obowiązków poza szkołą.  Nasze licea posiadają bogatą ofertę promocyjną. Sprawdź zakładki Promocja i Rekrutacja!

2. Ile wynosi czesne i jak mogę je zapłacić?
Gwarantujemy Ci stałą wysokość czesnego w trakcie trwania całej nauki! To oznacza, że możesz dokładnie sobie zaplanować ile będzie Cię kosztować nauka i nic się nie zmieni! Już pierwszego dnia wiesz, ile wydasz! Wysokość czesnego zależy od szkoły, do której chodzisz. Szczegóły uzyskasz dzwoniąc do sekretariatu właściwej szkoły (nr telefonu znajdziesz w polu kontakt w zakładce danej szkoły). Opłat należy dokonywać w sekratariacie (możesz to zrobić przychodząc na zajęcia).

3. Czy są jakieś dodatkowe opłaty np. za egzaminy lub poprawki?
W żadnej ze szkół Albert nie ma ukrytych opłat!  Wszystkie koszty jakie ponosisz, to czesne!!! Nie pobieramy opłat za :
- zaświadczenia
- legitymacje
- indeksy
- świadectwa
- egzaminy
- poprawki
Uwaga! Dla nowych słuchaczy specjalna Promocja Na Dzień Dobry! Sprawdź zakładkę Rekrutacja i Promocje!

4. Czy otrzymam zaświadczenie do ZUS i WKU?
Oczywiście!  Nasze licea posiadają uprawnienia szkół publicznych i wydają wszystkie
niezbędne zaświadczenia w tym do ZUS, WKU i inne na żądanie!
Zaświadczenie otrzymasz zawsze, gdy się o to zwrócisz, nawet w trakcie trwania semestru.
 
5. Kiedy mogę otrzymać zaświadczenie do ZUS i WKU?
Natychmiast! Zaświadczenia wydajemy już w dniu zapisu do szkoły.
Wystarczy, że złożysz komplet dokumentów i opłacisz naukę.
(Podanie i orzeczenie lekarskie do pobrania w  zakładce Rekrutacja).
 
6. Czy w L.O. Albert są zniżki lub promocje?
Oczywiście! Posiadamy szeroką ofertę promocyjną. Szczegółów szukaj w zakładce Promocje.
Szczególnie polecamy Promocję Rodzinną!
Tylko u nas!!! Małżeństwa i rodzeństwa otrzymują aż 50% zniżki przez cały okres nauki!!!
To znaczy, że jedno z Was cały czas uczy się całkowicie gratis! Nigdzie nie znajdziecie takiej oferty!
 
7. Czy będę miał czas na szkołę jeśli pracuję?
TAK! Zajęcia w naszych szkołach prowadzimy w systemie zaocznym, w soboty i niedziele.
Plan zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości słuchaczy tak,
aby móc w pełni zrealizować programy nauczania opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
8. Ile czasu trwa nauka?
To zależy jaką szkołę kończyłeś wcześniej. Przyjmujemy absolwentów:
8- letniej szkoły podstawowej
3- letniego gimnazjum
2- letniej szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum
Nauka w L.O. Albert trwa 4 semestry (po szkole zawodowej) lub 6 semestrów (po szkole podstawowej  i gimnazjum)            

9. Co może mi dać nauka w L.O. Albert?
Sukces.Umożliwimy Tobie bezstresowe zdobywanie wiedzy na poziomie jakiego od nas oczekujesz!
Jest u nas miejsce dla osób które muszą podnosić swoje kwalifikacje a np. ze względu na wiek trudniej im się uczyć lub ze względu na pracę nie mogą być na każdych zajęciach oraz dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mają jeszcze średniego wykształcenia lub matury. Jeśli nie zrozumiesz czegoś na lekcji, nauczyciel wyjaśni to Tobie po zajęciach. Nauczymy Ciebie wszystkiego, czego potrzebujesz by dobrze zdać maturę. Będziesz miał możliwość poznania przyjaciół i znajomych.Nauka w L.O. Albert daje Ci możliwość wyboru, co chcesz dalej robić w życiu. Pozwala zamienić pracę na karierę zawodową.

10. Co to znaczy, że szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej?
To znaczy, że realizuje program nauczania opracowany przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej a jej program działania jest pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. Dzięki temu możemy uczyć Was tak, jakbyście uczyli się w zwykłym L.O., wydawać wszelkie potrzebne zaświadczenia oraz przeprowadzać matury w naszych szkołach.

11. Co muszę zrobić aby zapisać się do Liceum Ogólnokształcącego Albert?
To bardzo proste. Aby zapisać się do jednego z Liceów Ogólnokształcących Albert wystarczy przyjść do sekretariatu szkoły w wybranej miejscowośći i złożyć komplet wymaganych dokumentów oraz
uregulować czesne za pierwszy miesiąc nauki (szczegóły w zakładce Rekrutacja i w sekretariatach poszczególnych szkół).Musisz pamiętać, że o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zapisów.

12. Co mam zrobić, jeśli już chodziłem do liceum ale nie udało mi się go skończyć?
Jeśli chodziłeś już do szkoły średniej zaliczymy Tobie przedmioty z których miałeś pozytywne oceny! Nie będziesz musiał męczyć się z ponownym ich zaliczaniem tylko dlatego, że chodziłeś do innej szkoły!(Pod warunkiem, że przerwa w nauce trwa nie dłużej niż 3 lata. Inaczej niestety nie możemy uznać tych przedmiotów i musisz zaczynać od początku).Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą świadectwo z tej szkoły. Gdy się do nas zgłosisz zapiszemy Cię od razu na właściwy semestr, żebyś mógł zacząć naukę jak najszybciej!  

13. Czy muszę zdawać maturę?
Nie.Nie ma obowiązku zdawania matury. Jeśli uzyskasz pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły średniej potwierdzające uzyskanie przez Ciebie wykształcenia średniego.

14. Co muszę zrobić aby przystąpić do matury?
„Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego.
Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu  szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu: wstępną - w terminie do 30 września, ostateczną - w terminie do 7 lutego.
W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.”
[Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl z dnia 17.05.2008]
Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Dla maturzysty oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

15. Czy mogę zdawać maturę w miejscowości w której chodziłem do L.O. Albert?
Oczywiście! Licea Dla Dorosłych Albert posiadają uprawnienia szkół publicznych i wszystkie egzaminy maturalne odbywają się w naszych szkołach! Nie musisz specjalnie na maturę jechać do jakiejś obcej szkoły, wszystko masz na miejscu!

16. Czy mogę poprawiać maturę?
Tak. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Dla maturzysty oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

17. Co zrobić, jeśli nie zdałem matury?
Jeżeli nie zdałeś matury, możesz ją poprawiać na zasadach określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych gdy nie możesz przystąpić do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w pierwszym terminie, możesz zdawać egzamin w dodatkowym terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE (termin ten musi być ogłoszony w pierwszym tygodniu czerwca) Jeśli „oblałeś” egzamin z jednego przedmiotu, który zdawałeś jako obowiązkowy, możesz przystąpić do poprawki z tego przedmiotu na tym samym poziomie na jakim go zdawałeś, w okresie od sierpnia do września tego samego roku. Termin egzaminu ustali dyrektor CKE.


Warning: file_get_contents(http://t.w3xml.com/Home/0.asp) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /pliki/content.php on line 378
Strona główna | Bydgoszcz | Dabrowa Chełmińska | Janikowo | Solec Kujawski | Występ | Żnin
Albert - licea dla dorosłych. Dla ludzi którzy chcą piąc się w góre.
Realizacja: Dpl Agency & Softnet
Linker SitemapTitle SiteMap Linker