Czym jest rachunek powierniczy u dewelopera?

Rachunek powierniczy u dewelopera to bardzo ważna kwestia związana z pracą dewelopera. Co więcej – jest to zagadnienie także bardzo istotne dla wszystkich osób związanych z tematem nieruchomości. Czym dokładniej jest ten rachunek powierniczy? Jaka ustawa tak w zasadzie go reguluje? Co jest tu istotne? O tym wszystkim powiemy poniżej…

Rachunek powierniczy u dewelopera – najważniejsze kwestie

Otóż dzisiaj zdecydowanie trzeba podkreślić, że istnieje coś takiego jak Ustawa Deweloperska oparta o Kodeks Cywilny. Została ona skonstruowana po to, aby ochronić klienta przed wcześniejszymi, nieuczciwymi praktykami deweloperów, odnoszącymi się w dużej mierze do wzięcia zapłaty za mieszkanie i następnego zniknięcia.

Ustawa deweloperska wymusza trzy najważniejsze sprawy. Pierwsza to dokładny i szczegółowy prospekt sprzedawanej nieruchomości. Druga zaś z kolei to sprawa związana z umową deweloperską. Trzecia zaś – z rachunkiem powierniczym.

O co chodzi z nim? Otóż ważne jest tutaj to, aby podkreślić, że rachunek powierniczy może mieć dwie formy – zamkniętego rachunku oraz otwartego, choć istnienie drugiego stoi obecnie pod pewnym znakiem zapytania.

Rachunek powierniczy musi być założony oficjalnie w banku i zgodnie z umową deweloperską, jaką zawarły obie strony, klient zobowiązany jest do poszczególnych wpłat w konkretnych terminach ustanowionych w oparciu o zakończenie poszczególnych etapów budowy mieszkania.

W otwartym rachunku deweloperskim deweloper może korzystać ze zgromadzonych środków, w zamkniętym są one po prostu gromadzone, zaś potem po oddaniu mieszkania wypłacane deweloperowi.

Szkolenia dla deweloperów – podstawowa inwestycja

Warto jednak zaznaczyć, że taka drobna wiedza, jaka jest przedstawiona w tych artykułach nie wystarczy. Trzeba koniecznie zainwestować w profesjonalne szkolenie gospodarka nieruchomościami. Co więcej dzisiaj także przyda się również szkolenie użytkowanie wieczyste, ponieważ jest to coraz bardziej istotna kwestia Warto jeszcze dodać, że powinni w nie zainwestować nie tylko deweloperzy, lecz także osoby zasadniczo inwestujące w mieszkania.